کتابهای ریاضی

جلد

سال/محل نشر

ناشر

مترجم

مولف

نام كتاب

-------

تهران 1360

انتشارات پندار

----------

حسن خيام باشي - هزارخاني

400 مسئله جبر

-----

تهران 1365

انتشارات امیرکبیر

-----

باقر امامی

700 مسئله با حل

--

1921

Dover Publications

--

SIR thomas head

A histiry of greek mathematics

--

1982

Combridge

--

R.P.Burn

A Pathway into number theory

--

1960

Dover publication

--

W.W Rouse ball

A short account of the history of mathematics

--

1966

Dover publication

---

Banesh hoffmann

About vectors

---

1988

prentice - Hall

---

G.B .& P.B

Algorithmics theory & practice

--

1998

Addison

---

Robert sedgewick

Algorithms in C

--

1958

Oxford

---

George boole

An Instigation of the laws of thought

--

1958

Dover publication

--

Alfred north whitehead

An Introduction to mathematics

--

1961

Dover publication

---

Earl A.Codolington

An Introduction to ordinary …

--

1993

MCGraw

---

J.N.Reddy

An Introduction to the finite …

---

1979

Oxford

---

G.H. Hardy

An Introduction to the theory of numbers

--

1984

John wiley

--

Paul R.Gray

Analysis & Design of analog integrated circuits

--

1995

John wiley

---

Alan tucker

Applied combinatorics

---

1988

Fawcett

----

Paul Hoffman

Archimedes' Revenge: the joys & prils of …

--

1946

Dover publication

--

William Mivins

Art & Geometry

---

1986

publication

---

norman bleistein

Asymptotic Expansion of Integrals

--

1983

Jeremy

--

Michael Guillen

Bridges to infinity

--

1988

Ernst Klett

--

Sufgaben

Bundeswettbewerb mathematic

--

1991

Addison

--

thomas

Calculus & Analytic geometry 1991

--

1985

Springer

---

Franco P.preparata

Computational Geometry an Introduction

--

1978

Dover publication

----

Paul E.peiffer

Concept of probability theory

--

19991

Addison - Wesley

---

Stephen B.Maurer

Discrete Algorithmic Mathematics

--

1986

Dover publication

--

herman chernoff

Elementary decision theory

--

1987

Dover publication

--

S. chandrasekhar

Ellipsoidal figures of equilibrium

--

1998

Mcgrow - Hill

----

Jonj.Tuma

Engineering Mathematics Handbook

--

1963

Dover publication

--

Richard dedekind

Essays of the theory of numbers

--

1984

MCGRAW

---

Peter Davidson

Everyday math made easy

--

1977

Dover publication

--

Haskell b.curry

Foudations of mathematical logic

---

1963

dover publications

---

Harry F.davis

Fourier series & orthogonal function

--

1987

penguin

--

Georges Ifrah

From one to Zero

----

1993

prentice

----

warren J.luzadder

fundamentals of engineering drawing

--

1977

The macmilan

---

J .A .Bondy

Graph Theory with applications

---

1980

Springer

---

Michio SU

Group Theory I

--

1956

MIT

--

Norbert Wiener

I am a mathematician

---

1995

The MIT press

---

Thomas H. Corman

Introduction to algorithms

---

1996

Prentice Hall

---

Doyglas B . West

Introduction to Graph Theory

--

1960

Dover publication

---

harald T.davis

Introduction to nonlinear …

--

1950

Dover publication

--

H.S corslaw

Introduction to the theory of fouriers series …

--

1989

Combridge

---

John berry

Introductory mathematics

--

1988

Basil blackwell

--

John Bowers

Invitation to mathematics

--

1990

Wiley

---

William dunham

Jorney through genius

--

1989

Barron's Educatinal

---

Lawrence S.leff

let's review : sequential mathematics course II

--

1989

Penguin book

--

---

Makersof mathematics

--

1980

the university of chicago

--

John allen Pallos

Mathematica & Humor

---

1995

Addison - Wesley

----

Thomas B.Bahder

Mathematical for Scientists & Engineers

--

1977

Academic press

---

Jenson

Mathematical methods in chemical engineering

---

1987

Oxford

---

A.Gardiner

Mathematical Puzzling

--

1983

Dover publication

--

H.steinhous

Mathematical snapshots

جلد 1و2

1972

Oxford

---

Morris Kline

Mathematical thought from …

جلد 2و3

1972

Oxford

---

Morris Kline

Mathematical thought from …

--

1989

Microsoft

---

Edward Kasner

Mathematics & the imagination

--

1985

Oxford

--

Morris Kline

Mathematics & the search for knowledge

جلد 2و3

1969

MIT

---

A.D Aleksandrou

Mathematics : its content, methods , …

--

---

tempus books

---

E.T.bell

Mathematics : queen & seruant of science

--

1985

Dover publication

---

Morris Kline

Mathematics for the nonmathem atician

--

1953

Oxford

--

Morris Kline

Mathematics in western culture

--

1990

Dover publication

---

charles G.cullen

Matrics & linear transformations

--

1990

clarendon press

---

T.S.bluth

Module theory

--

1965

Touchstone

---

E.T.bell

new of mathematics

---

1979

Dover publication

---

M.G.bulmer

principles of statistics

--

1979

Cambridge

--

Worrall

Proofs & refutations

--

1989

Free Association books

---

Marilyn Frankenstein

Relearning mathematics

--

1984

MCGraw

---

George T.austin

Shreve's chemical process industries

--

1986

Dover publication

--

Eugene F.Krause

Taxicab geometry

--

1985

spring

--

Serge lomg

The beauty of doing mathematics three public …

--

1986

northwesternAcademic

---

Gottlob frege

The foundations of arithmetic & logic

--

1958

Dover publication

--

pedoe

The gentle art of mathematics

--

1949

Dover publication

--

Corl B.boyer

The history of the calculus & its …

--

1988

Routledge

--

Valerie Walkerdine

The mastery of reason

--

1981

Houghton

---

philip J.davis

the mathematical Experience

--

1988

W.H freeman

---

Ivars peterson

the mathematical tourist

---

1982

princeton

---

Edna E.kramer

the nature & growth of modern mathematics

--

1969

Dover publication

--

Margaret E.baron

The origins of the infinitesimal calculus

---

1968

Dover publication

---

stephan korner

The philosophy of mathematics …

--

1997

MCGraw

---

seymour lipschutz

Theory & problems of discrete mathematics

--

1972

Dover publication

---

J.N Crossley

What is mathematical logic ?

--

1983

W.H Freemann

--

Martin gardner

Wheels,life & other mathematical amusements

--

1988

Oxford

--

Poul D.nolting

Winning at math

--

تهران 1377

دانشگاه شريف

---

يحيي تابش

آشنايي با المپياد رياضي

----

تهران 1367

مركز نشر دانشگاهي تهران

محمدحسين افقهي

هوئل - پورت - استون

آشنايي با فرايندهاي تصادفي

---

تهران 1374

وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش و برنامه ريزي

-----

حسين سيد موسوي

آشنايي با ماتريسها

---

تهران 1376

مركز نشر دانشگاهي

آدينه محمدنارنجاني

ويليام و . آدامز

آشنايي با نظريه اعداد

----------

تهران 1369

انتشارات فاطمي

پرويز شهرياري

ن.پ.واسيليف - ژ.م.رابوت

آمادگي براي المپيادهاي رياضي

-------

تهران 1374

انتشارات فاطمي

پرويز شهرياري

واسيليف - گوتنماخر

آمادگي براي المپيادهاي رياضي

---

تهران 1372

موسسه انتشارات فاطمي

-----

جليل الله قراگزلو

آمار و احتمال

جلد 1و2

تهران 1375

دانشگاه علم و صنعت

غلامحسين ياري

Irwin Miller

آمار و احتمال هندسي

---

تهران 1368

انتشارات فاطمي

پرويز شهرياري

آ.آ.گولدقاين

آناليز برداري

---

تهران 1370

دانشگاه صنعتي اميركبير

-----

عبدالحميد رياضي

آناليز تابعي

---

تهران 1374

انتشارات دانشگاه تهران

نوروز ايزد دوستدار

اچ .ال. رويدن

آناليز حقيقي

جلد اول

تهران 1363

موسسه انتشارات اميركبير

----

غلامحسين مصاحب

آناليز رياضي : تئوري اعداد حقيقي

---

تهران 1373

دانشگاه تهران

پرويز جيه دارمالالاني

ر.ح.نيپنگتون

آناليز عددي و روشهاي كامپيوتري

---

تهران 1373

علم و صنعت

ابراهيم اسرافيليان

يان استوارت

آناليز مختلط

-----

تهران 1376

انتشارات دانشگاه تهران

علنقی زند

دیکسمیه

آنالیز

------

تهران 1372

انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

علی اکبر عالم زاده

تام م . اپوستل

آنالیز ریاضی

---

تهران 1375

موسسه انتشارات فاطمي

سپيده چمن آرا

نلسن

اثبات بدون كلام

جلد 2

تهران 1374

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

عباس عرب مانور

رابرت هاگ

احتمال و استنباط آماري

---

تهران 1365

وزارت آموزش و پرورش

----

عليرضا توكلي صابري

از رياضيات خود مطمئن شويد (1)

------

تهران 1365

دفتر امور کمک آموزشی کتابخانه ها

----------

علیرضا توکلی صابری

از ریاضیات خود مطمئن شوید

---

تهران 1375

انتشارات مدرسه

---

خسرو داودي

اعداد صحيح : كتابهاي كوچك رياضي دوره راهنمايي

-------

تهران 1373

نشر فردوسي

پرويز شهرياري - ابراهيم عادل

موراي اس - كلامكين

المپيادهاي رياضي آمريكا با حل مسئله ها

---------

تهران 1369

انتشارات فاطمي

عبدالحسين مصحفي

انجمن استادان رياضي بلژيك

المپيادهاي رياضي بلژيك 87 - 1976

جلد اول

تهران 1368

مرکز نشر دانشگاهی

محمد قاسم وحيدي اصل

گرانتيزر سمونل

المپيادهاي رياضي بين الملل

جلد دوم

تهران 1369

مرکز نشر دانشگاهی

محمد قاسم وحيدي اصل

مري كلمكين

المپيادهاي رياضي بين الملل 85 - 1978

-----

تهران 1374

دانشگاه صنعتی شریف

-----

محمودیان

المپیاد ریاضی در ایران

----

تهران 1361

انتشارات امير كبير . كتابهاي سيمرغ

پرويز شهرياري

ب.آ.كوردمسكي

انديشه رياضي

-------

تهران 1376

انتشارات مدرسه

عبدالحسين مصحفي

كوكس تير - گرتيرز

بارآموزي و بارشناخت هندسه

----

تهران 1376

وزارت آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه ريزي

عبدالحسين مصحفي

H.S.M.Coxeter

بازآموزي و بازشناخت هندسه

-----

تهران 1376

انتشارات مدرسه

عبدالحسین مصحفی

ه.س.م.کوکس تیر

بازآموزی و بازشناخت هندسه

-------

تهران 1373

انتشارات مدرسه

----------

پرويز شهرياري

بخش پذيري در جبر

------

تهران 1372

انتشارات فاطمی

محمد باقری

سرزلانک

برخورد دانش آموزان با ریاضیات

----------

تهران 1366

رساء

عادل ارثقي

--------------

برگزيده مسائل رياضي ( گروهي از رياضيدانان شوردي )

----

تهران 1375

انتشارات دانشگاه تهران

---

محمدجواد اصغرپور

برنامه ريزي خطي

----

تهران 1368

وزارت آموزش و پرورش

جواد عسگري

ل.س.سرنيات

برنامه ريزي خطي : اصول و كاربردها

---

تهران 1368

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

حسين علي پوركاظمي

ميشل.د.اينتريليگيتور

بهينه سازي رياضي

-----

تهران 1376

نشر سالکان

-----

دکتر محمدرضا مهرگان

پزوهش عملیاتی

----

تهران 1375

كانون كتاب دانشگاهي و مركز سالكان

----

محمدرضا مهرگان

پژوهش عملياتي : برنامه ريزي خطي و كاربردهاي آن

--

تهران 1369

شركت سهامي انتشارات خوارزمي

پرويز شهرياري

واستلا و سرپيتسكي

تئوري اعداد 2500 مسئله حساب

----

تهران 1366

انتشارات گوتنبرگ

ابراهيم دارابي

پ.آ.شميلوف

تئوريهاي سري در مسائل و تمرينات

---

تهران 1364

انتشارات اميركبير

پرويز شهرياري

رنه تاتون

تاريخ حساب

جلد دوم

تهران 1373

چاپ علامه طباطبايي

غلامحسين صدري افشار

ديويد اسميت

تاريخ رياضيات : سرگذشت شاخه ها

جلد سوم

تهران 1369

مرکز نشر دانشگاهی

شفيعيها

اي.ام.ياگلم

تبديلهاي هندسي

جلد اول

تهران 1369

مرکز نشر دانشگاهی

اسدالله كارشناس - رسوليان

اي.ام.ياگلم

تبديلهاي هندسي

جلد دوم

تهران 1369

مرکز نشر دانشگاهی

محمد باقري

اي.ام.ياگلم

تبديلهاي هندسي

جلد 1

تهران 1371

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

محمدرضا مشكاتي

جي.اي.پي.باكس

تحليل سريهاي زماني : پيش بيني و كنترل

جلد 2

تهران 1371

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

محمدرضا مشكاتي

جي.اي.پي.باكس

تحليل سريهاي زماني : پيش بيني و كنترل

جلد 2

تهران 1373

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

حسين علي پوركاظمي

جين وبر

تحليلهاي رياضي و كاربرد آن در اقتصاد و بازرگاني

جلد 1

تهران 1373

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

حسين علي پوركاظمي

جين وبر

تحليلهاي رياضي و كاربرد آن در اقتصاد و بازرگاني

---

تهران 1375

وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش و برنامه ريزي

-----

محمدرضا هاشمي موسوي

تعيين دامنه و برد توابع (به روش حل مساله)

---

تهران 1358

انتشارات دانشگاه صنعتي شريف

سيوش شهشهاني

جان ميلز

توپولوژي از ديدگاه حساب ديفرانسيل

------

تهران 1358

انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

-----------

کاظم للهی

توپولوژی عمومی

جلد اول

-----------

انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

سلطانپور - وهاب داورپناه

روز گودمان

جبر

-----

اصفهان 1372

انتشارات دانشگاه اصفهان

-----

علی اکبر محمدی حسن آبادی

جبر

-------

تهران 1370

انتشارات فاطمي

----------

غلامرضا عسجدي

جبر تحليلي (1)

------

تهران 1374

مرکز نشر دانشگاهی

نوروز ايزددوست

چارلز كرتيس

جبر خطي

-------

تهران 1375

مرکز نشر دانشگاهی

علي اكبر محمدي حسن آبادي

مايكل اونان

جبر خطي

---

تهران 1374

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

محمدمهدي ابراهيمي

دانيل فنيك بافير

جبر خطي (ماتريس و تبديل خطي)

-------

تهران 1374

خانه فرهنگ

شهريور

پ.آيودريا و ...

جبر نوين

----

تهران 1372

شركت افست

-------

عسجدي

جبر و آناليز

جلد 1

تهران 1375

موسسه خدمات علمي رزمندگان

--

هيات مؤلفان

جبر و آناليز 1

جلد 2

تهران 1375

موسسه خدمات علمي رزمندگان

---

هيات مؤلفان

جبر و آناليز 2

---

تهران 1374

دانشگاه علم و صنعت ايران

احمد گل بابايي

A.M Arthurs

حساب تغييرات

--

تهران 1375

شركت چاپ و نشر ايران

---

محمود تلگيني

حساب ديفرانسيل و انتگرال 1و2 دوره پيش دانشگاهي

سوم

تهران 1375

پارياب

خليل پارياب

آرمانويچ - برمانت

حساب دیفرانسیل و انتگرال

جلد اول

تهران 1369

مرکز نشر دانشگاهی

ذکایی - رضایی - عالم زاره

تام م . آپوستل

حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوم

تهران 1375

پارياب

خليل پارياب

آرمانويچ - برمانت

حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوم

----

دهخدا

عالم زاده

تام م . آپوستل

حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوم

تهران 1375

فني حسينيان

شيدفر

ان . پسیکنوف

حساب دیفرانسیل و انتگرال

اول

تهران 1350

دانشگاه تهران

-----

واحدي فريدي

حساب دیفرانسیل و انتگرال

اول

تهران 1374

شركت چاپ و نشر ايران

-------

تلگيني - فروزان خردپژوه

حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)

جلد اول ( 1)

تهران 1364

انتشارات فنی مسعود

خلیل پاریاب

ان . پسیکنوف

حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)

جلد اول( 2)

تهران 1364

چاپ پرچم

خلیل پاریاب

ان . پسیکنوف

حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)

-------

تهران 1375

شركت چاپ و نشر ايران

-------

تلگيني - فروزان خردپژوه

حساب دیفرانسیل و انتگرال (1و2)

دوم

تهران 1375

مركز نشر دانشگاهي

مهدي بهزاد و...

ليتهلد

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحليلي

اول

تهران 1375

مركز نشر دانشگاهي

مهدي بهزاد و...

توماس - فيني

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحليلي

سوم

تهران 1376

ققنوس

عالم زاده

سيلورمن

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحليلي

----

تهران 1368

مركز نشر دانشگاهي

مهدوي اردبيلي

و.و. سوير

حساب دیفرانسیل و انتگرال چيست ؟

جلد دوم

تهران 1373

مرکز نشر دانشگاه تهران

علی اکبر جعفریان

توماس و راس فینی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

جلد دوم

تهران 1373

مرکز نشر دانشگاه تهران

سیامک کاظمی - علی کافی

توماس و راس فینی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

جلد اول ( 1)

تهران 1373

مرکز نشر دانشگاه تهران

سیامک کاظمی - علی کافی

توماس و راس فینی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

جلد اول( 2)

تهران 1373

مرکز نشر دانشگاه تهران

سیامک کاظمی - علی کافی

توماس و راس فینی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

---

شيراز 1376

انتشارات دانشگاه شيراز

صديقه جاهدي

مايكل اسپيواث

حسابان روي خمينه ها

-------

تهران 1370

دانشگاه پيام نور

----------

جليل واعظي

حل ریاضی (1)

جلد اول

تهران 1374

انتشارات مدرسه

----------

محمد هاشم رستمي

دايره المعارف مسائل هندسه

---

تهران 1363

دانشگاه اميركبير

پرويز شهرياري

الكساندر پترويچ دومورياد

در قلمرو رياضيات

---

تهران 1374

مبتكران

-----

حسين سيد موسوي

درسهايي از رياضيات جديد : تئوري اعداد

جلد اول

تهران 1373

انتشارات آموزش انقلاب اسلامي

سامك كاظمي

گادفري هرولد هاردي

دفاعيه يك رياضيدان

-----

تهران 1375

موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان

--------------

هیات مولفات

رزمندگان ریاضیات (1)

-----

تهران 1375

موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان

--------------

هیات مولفات

رزمندگان ریاضیات (2)

دوم

تهران 1362

دانشگاه اميركبير

----

پرويز شهرياري

روشهاي جبر

اول

تهران 1362

دانشگاه اميركبير

----

پرويز شهرياري

روشهاي جبر

---

تبريز 1373

انتشارات دانشگاه تبريز

ميركمال ميرنيا

م.آ.ولف

روشهاي عددي براي بهگزيني نامقيد

----

تهران 1357

خوارزمي

-----

پرويز شهرياري

روشهاي مثلثات

-------

تهران 1374

انتشارات مدرسه

حميدرضا اميري

هبورن - پلاپتون

روشهايي از جبر

جلد اول

تهران 1368

انتشارات امیرکبیر

-----

پرویز شهریاری

روشهای جبر

جلد دوم

تهران 1368

انتشارات امیرکبیر

-----

پرویز شهریاری

روشهای جبر

---

تهران 1374

وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش و برنامه ريزي

عليرضا توكلي صابري

س.اليور

رياضي پايه 5 : براي استفاده دانش آموزان راهنمايي

---

تهران 1375

وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش و برنامه ريزي

عليرضا توكلي صابري

س.اليور

رياضي پايه 6

--

تهران 1371

شركت چاپ و نشر ايران

--

ميرزا جليلي

رياضيات 1 سال اول نظام جديد

--

تهران 1375

شركت چاپ و نشر ايران

---

اسماعيل بابليان

رياضيات 1و2 سال اول نظام جديد

--

تهران 1372

شركت چاپ و نشر ايران

--

بابليان

رياضيات 4 سال دوم نظام جديد

---

تهران 1368

مركز نشر دانشگاهي

علي عميدي

ايوان مورتن نيون

رياضيات انتخاب ، چگونه بدون شمارش بشماريم

جلد 1

تهران 1375

موسسه خدمات علمي رزمندگان

---

حميدرضا اميري

رياضيات جديد

--

تهران 1372

شركت چاپ و نشر ايران

---

دانش ناروئي

رياضيات جديد سال چهارم آموزش متوسطه

--

تهران 1370

شركت چاپ و نشر ايران

--

محسن حسام الديني

رياضيات سال چهارم آموزش متوسطه

-----

تهران 1375

انتشارات بعثت

-----

دکتر حبیب الله دهمردی

ریاضی عمومی (2)

-------

تهران 1374

آزاده

----------

نيكوكار - عربزاده

ریاضیات پايه

اول

تهران 1374

معمار

خليل يارياب

لوئيس لتيموله

ریاضیات پيش دانشگاهي

-------

تهران 1376

ققنوس

------

محمود قرآن نويس - اسرافيليان

ریاضیات پيش دانشگاهي

-------

تهران 1374

دانشگاه علم و صنعت

------

عبدالله شيدفر

ریاضیات پيش دانشگاهي - ریاضیات مقدماتي

----------

تهران 1370

نشر پندار

--------------

هوشنگ نظری

ریاضیات تجربی

---------

تهران 1371

نشر پندار

-----------

عبدالله اسماعیلیان

ریاضیات تجربی

-------

تهران 1363

دانشگاه اميركبير

سيروس فرمانفرمانيان

سوكولينكاف

ریاضیات عالي

----

تهران 1374

كوروش

دكتر عالم زاده

سيمورليب شوتس

ریاضیات گسسته

----

تهران 1376

شركت چاپ و نشر ايران

-----

بهزاد - رجائي

ریاضیات گسسته

جلد اول

تهران 1371

نشر فاخته

محمدعلي رضواني

رالف پ . گریمالدی

ریاضیات گسسته و ترکیباتی

---

تهران 1375

مركز نشر دانشگاهي

-----

ابوالقاسم قرباني

زندگينامه رياضيدانان دوره اسلامي

---

تهران 1373

انتشارات فاطمي

----

جليل الله قراگزلو

سيري در عددهاي طبيعي

جلد اول

تهران 1372

انتشارات فاطمي

----------

عبدالحسين مصحقي

عبارتهاي جبري

----

تهران 1375

وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش و برنامه ريزي

----

پرويز شهرياري

قدر مطلق (در مجموعه عددهاي حقيقي)

---

تهران 1370

اميركبير

---

محمدتقي فاطمي قمي

كنترل كيفيت آماري

-------

تهران 1375

تهران

پرويز شهرياري

وكاگان

لباچسكي و هندسه نااقليدسي

-----

تهران 1370

انتشارات دانشگاه تهران

پرویز شهریاری

ولادیمیر آندره یه ویچ اوسپنسکی

ماشین امیل پست

---------

تهران 1375

مبتكران

-----------

اسماعيل بابليان

مباحثي در رياضيات گسسته

-------

تهران 1374

دانشگاه اميركبير

----------

اميرهوشنگ يميني

مباني رياضيات

-------

تهران 1375

دانشگاه تربيت معلم

----------

دوستي - جهانشاهلو

مباني رياضيات

-------

تهران 1374

انتشارات مدرسه

----------

اميري

مباني رياضيات

-------

تهران 1370

دانشگاه پيام نور

----------

جمس بت دلود

مباني رياضيات

---

تهران 1374

مركز نشر دانشگاهي

امير خسروي

روئل و.چرچيل - براون - روهي

متغيرهاي مختلط و كاربرد آنها

جلد اول

تهران 1375

انتشارات هنرستان

-----

محمد لعقوبی فر

متغیرهای مختلط و کاربرد آن

--

تهران 1370

شركت چاپ و نشر ايران

--

محسن حسام الديني

مثلثات و هندسه سال سوم آموزش متوسطه

---

تهران 1374

علم و صنعت

اسماعيل بابليان

اسماعيل بابليان

محاسبات عددي

----------

تهران 1374

مبتكران

حميدي

شاريگين

مسئله هايي در هندسه مسطحه

------

تهران 1366

انتشارات فردوس

پرویز شهریاری

پوری والانتسونوویچ

مسائل ریاضی کنکورها

-------

تهران 1369

اميركبير

پرويز شهرياري

سمينوويچ - كوشچنكو

مسائل مسابقات رياضي با حل

جلد دوم

تهران 1368

مرکز نشر دانشگاهی

محمد مهدي ابراهيمي

يوژف كورشاك

مسائل مسابقات رياضي مجارستان (1)

جلد اول

تهران 1367

مرکز نشر دانشگاهی

سعيد فاريابي

يوژف كورشاك

مسائل مسابقات رياضي مجارستان (1و2)

-----

تهران 1369

انتشارات امیرکبیر

پرویز شهریاری

کوشچنکو

مسائل مسابقات ریاضی با حل

جلد چهارم

تهران 1370

مرکز نشر دانشگاهی

عبدالحسین مصحفی

آرتینو گاگلون شل

مسائل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریکا

جلد سوم

تهران 1369

مرکز نشر دانشگاهی

غلامحسین اخلاقی نیا

چارلز سالکیند - جیمز م . ارل

مسائل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریکا

جلد دوم

تهران 1368

مرکز نشر دانشگاهی

علي كافي

چارلز سالکیند

مسائل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریکا 65 - 1961

-----

تهران 1375

انتشارات دانشگاه اصفهان

محمد حسین علامت سار

ت . کاکالوس

مسائلی در احتمالات

-----------

تهران 1374

انتشارات فاطمي

------------

پرويز شهرياري

مساله هاي المپيادهاي رياضي 86 - 1954

---------

تهران 1373

توسعه

پرويز شهرياري

نيكلاي يوري سوويچ واسليف

مساله هاي المپيادهاي رياضي در شوروي

--------

تهران 1374

انديشه

پرويز شهرياري

--

مساله هاي المپيادهاي رياضي در كشورهاي مختلف با حل

--------

تهران 1374

انتشارات فردوسي

پرويز شهرياري

كنستانتين مشاخنو

مساله هاي دشوار رياضي ( با حل مسئله )

-----

تهران 1375

آزاده

-----

نيكوكار

معادلات ديفرانسيل

----

تهران 1374

مبتكران

-----

شمس - واحدي آملي

معادلات ديفرانسيل معمولي

----

تهران 1375

مركز نشر علوم

علي اكبر بابايي

جرج ف. سيمونز

معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها

-----

تهران 1376

انتشارات دالفک

-----

عبدالله شیدفر

معادلات دیفرانسیل

-----

تبریز 1373

انتشارات دانشگاه تبریز

-----

علاء الدین بهروش

مفاهیم اساسی تئوری تحلیل سازه ها

B

تهران 1369

مرکز نشر دانشگاهی

آشوب میکائیلی

کوری ک . باتاچاریا و ریچارد جانسون

مفاهیم و روشهای آماری

اول

تهران 1369

مركز نشر دانشگاهي

سلطان پور - شمس

بويس - ديپزما

مقدمات معادلات ديفرانسيل و مسائل مقدار مرزي

---

تهران 1374

انتشارات دانشگاه تهران

نوروز ايزد دوستدار

رابرت .و. هوگ

مقدمه اي بر آمار رياضي

--

شيراز 1376

انتشارات دانشگاه شيراز

----

كريم صديقي

مقدمه اي بر توپولوژي جبري

-----

تهران 1375

دانشگاه تهران

ماموريان

نصرت رجبو

مقدمه اي بر نظريه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

---

تهران 1368

انتشارات فاطمي

پرويز شهرياري

نوربرت وينر

من رياضيدانم : سرگذشت سپرنتيك

---

تهران 1370

انتشارات فاطمي

---

عبدالحسين مصحفي

منطق و استدلال رياضي

----------

تهران 1370

مرکز نشر دانشگاهی

محمدحسن شيرن زاده

نيكولاس د.كازارينون

نابرابريهاي هندسي

----

تهران 1375

انتشارات ماني

ابوالقاسم بزرگ نيا

ب.رامداس بات

نظريه احتمال مدرن

---

تهران 1371

دانشگاه تهران

---

پرويز جيه دارمالالاني

نظريه احتمال و كاربردهاي آن

---

تهران 1369

شركت سهامي انتشارات خوارزمي

سياوش شهشهاني

آندره ويل

نظريه اعداد

---

تهران 1374

انتشارات دانشگاه تربيت مدرس

---

عبدالحميد رياضي

نظريه اندازه و انتگرال

------

تهران 1373

انتشارات فاطمی

محمودیانی

مویز و داتر

هندسه

--

تهران 1375

شركت چاپ و نشر ايران

--

زهرا گويا

هندسه 1 سال اول نظام جديد

-------

تهران 1372

انتشارات فاطمي

ابراهيم زاده

جوزف.اچ.شنيدل

هندسه تحليلي

-------

تهران 1373

انتشارات مدرسه

----------

احمد شريف الدين

هندسه تحليلي چند محوري و چند رساله ديگر

---

تهران 1374

شركت چاپ و نشر ايران

--

يحيي تابش

هندسه تحليلي و جبر خطي : دوره پيش دانشگاهي

-------

تهران 1374

انتشارات مدرسه

غلامرضا ياسي پور

جيمز.ار.اسمارت

هندسه جديد

----

تهران 1374

دانشگاه علم و صنعت

اسرافيليان

كريس جي . ايشم

هندسه ديفرانسيل جديد براي فيزيكدانان

-------

تهران 1375

انتشارات مدرسه

مهدي نجفي خواه

-------

هندسه ساده

جلد اول

تهران 1371

انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

احمد پيرشك

آ.س . اسموگوزژفسكي

هندسه لباژفسكي

---

تهران 1376

انتشارات فاطمي

محمود رياني

ناتان آتشياركورت

هندسه مسطحه : مقدمه اي بر هندسه نوين مثلث و دايره

-------

تهران 1370

اميركبير

احمد بيرشك

هاروس . ولف

هندسه نااقليدسي

---

تهران 1375

موسسه خدمات علمي رزمندگان

---

هيات مؤلفان

هندسه و مثلثات

جلد اول

تهران 1372

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-----

ابوالفضل شمسایی

هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل

--

تهران 1372

انتشارات فرهنگان

مهندس محمد باقری

---

واژه گان ریاضی : انگلیسی فارسی - فارسی انگلیسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۵ساعت 14:2  توسط محمد رضا اخلاقی |